Ror 480 mil över Atlanten – för hållbarhet

På Vestre skänker vi 10 procent av den årliga vinsten till globala initiativ som främjar FN:s mål för hållbar utveckling. Om fler företag följde vårt exempel, hade vi bara i Norge donerat lika mycket som den norska biståndsbudgeten. Och inte bara en gång, utan två. Det säger en hel del om vad vi skulle kunna åstadkomma globalt.

Därför välkomnar vi dig till den här serien, där vi följer våra 10 procent – vart de tar vägen och hur de bidrar till en bättre värld. Genom att berätta hoppas vi att våra insatser ska inspirera fler lönsamma företag att dra sitt strå till stacken och donera till hållbara ändamål. Och låt oss inte glömma att goda handlingar är bra för affärerna.

Från Kanarieöarna till Antigua
Ett av initiativen vi stödjer är One Ocean. Den 12 december påbörjade fyra kvinnor en 480 mil lång roddtur över Atlanten, från La Gomera på Kanarieöarna till Antigua i Västindien. Varför? Deras mål är klart: att öka medvetenheten om behovet av att skydda världshaven och därigenom uppmuntra människor att leva och verka på ett mer hållbart sätt.

Vi har bara ett världshav
Det mest grundläggande att lära sig om havet är att jorden har ett enda stort världshav med många egenskaper. Det innebär att allt som händer i en del av havet kan påverka de övriga delarna.​

Trots att vårt hav är stort är dess resurser begränsade, och bara cirka 7,5 procent av havet är skyddat. Det är helt avgörande att folk förstår detta eftersom det är havet som gör livet på jorden möjligt. Det är också därför One Ocean har gjort det till sitt uppdrag att bidra till att skydda denna värdefulla naturtillgång.

Så vad är det då One Ocean-besättningen gör för att skydda vårt hav?

  1. De samlar in pengar till Sea Ranger Service. En organisation med en ambitiös målsättning: att bevara 1 miljon hektar av havets dyrbara biologiska mångfald och samtidigt hjälpa 20 000 unga människor att rivstarta sina karriärer inom det maritima.
  2. De inspirerar människor att stärka sin anknytning till naturen. Genom att öka medvetenheten om och förståelsen av denna dyrbara naturtillgång hoppas de kunna bidra till att skydda den för framtida generationer. Under hela sin resa kommer One Ocean att dela sin berättelse med dig och en global publik.
  3. De ror över Atlanten i den första ekologiska roddbåten som deltar i Talisker Whisky Atlantic Challenge. Genom att tävla i en ekologisk roddbåt hoppas One Ocean visa vilken potential det finns i hållbar design och tillverkning.Tävlingen och eko-båten Vaquita
Vaquita är en av 35 båtar som deltar i roddtävlingen, och de är en av fem besättningar med enbart kvinnor. Havsrodd är fortfarande en mansdominerad sport, och One Ocean-besättningen hoppas inspirera andra kvinnor att ta sig an den här och liknande utmaningar. De kommer att ro i två timmar och vila i två timmar dygnet runt i drygt 40 dygn. Besättningen kommer att ro utan assistans – vilket innebär att de har med sig all mat (4500 kalorier per person och dygn), en avsaltningsmaskin samt all utrustning de behöver för att reparera och underhålla båten under upp till 55 dagar till havs. Den 8 meter långa ekologiska båten har två små sovhytter i vardera änden.

Den är också tävlingens enda ekologiska båt. Båten är gjord av över 10 000 återvunna plastflaskor och växtbaserad epoxi och har tillverkats med hjälp av förnybar energi. Den har solpaneler för att generera energi till både avsaltningsmaskinen (som omvandlar havsvatten till dricksvatten) och navigationssystemen. Den ekologiska båten har döps till Vaquita efter en tumlarart som är akut utrotningshotad.

Ror för hållbarhet
One Ocean främjar fyra av FN:s mål för hållbar utveckling: Mål 8 (Anständiga arbetsförhållanden och ekonomisk tillväxt), mål 12 (Ansvarsfull konsumtion och produktion), mål 13 (Klimatåtgärder) och mål 14 (Livet i havet). Du kan följa deras resa över Atlanten och ta reda på mer om initiativet här.

  • Totalt bidrag: 5000 GBP
  • Antal samarbetsår: engångsbidrag, 2021