Så kan FN:s hållbarhetsmål avgöra livskvaliteten under de kommande 100-200 åren

Vårt sätt att leva på jorden sätter allt djupare spår. På mindre än en livstid har vi drastiskt förändrat planeten. Och mitt under pandemin är det många som undrar när vi ska kunna återgå det ”normala”. Men att återgå till det normala verkar vara det värsta vi kan göra.

Den verkliga krisen

Om vi inte förändrar våra vanor kan skadorna vi orsakat under en livstid komma att te sig små jämfört med dem som väntar under nästa århundrade. Forskarna förutspår att1:

 • en temperaturökning på 4 grader Celsius skulle kunna göra stora delar av jorden obeboeliga och därmed göra miljontals människor hemlösa
 • regnskogarna i Amazonas skulle förvandlas till torr savann, med ett förändrat globalt vattenkretslopp som följd
 • Arktis kan bli isfritt under sommaren och därmed reflektera mindre av solens energi
 • varma och försurade världshav skulle kunna leda till en kraftig minskning av fiskbestånden, och eroderade jordar skulle innebära en kris för livsmedelsproduktionen.

Ju längre vi väntar med att ta itu med problemen vi skapat, desto svårare blir de att lösa. Christiana Figueres, tidigare direktör för FN:s ramkonvention om klimatförändringar, understryker hur bråttom det är. ”De nästa 8-10 åren kommer att avgöra livskvaliteten under de kommande 100-200 åren.”

1 “A life on our Planet” https://attenboroughfilm.com


En ny törst efter förändring

Under historiens lopp har pandemier tvingat mänskligheten att bryta med det förflutna och föreställa sig en ny värld. På mitten av nittonhundratalet ledde koleraepidemin till den moderna sanitetens födelse. När tuberkulosen slog till utlöste det den moderna rörelsen inom arkitekturen.

Enligt professor Arne Krokan vid NTNU i Norge, har den nuvarande pandemin lett till en förändrad syn på vad vi tror är möjligt. Människor har visat sig ha en enorm förmåga att förändra sig, och med stor kreativitet har vi förändrat vårt sätt att leva, arbeta och organisera oss.

Nedstängningen har tvingat samhället att stanna upp, och för första gången på generationer set man Himalaya från Punjab. Lejon har återtagit vägarna i Kruger nationalpark, och över hela Italien har delfinerna återvänt.

David Attenborough säger att, när vi ändrar vårt sätt att leva på jorden, så framträder en alternativ framtid. I den framtiden ska vi äntligen lära oss hur vi ska arbeta med naturen i stället för mot den. ”För tiotusen år sedan, när vi var jägare-samlare, levde vi ett hållbart liv eftersom det var det enda alternativet. Nu, långt senare, är det återigen det enda alternativet.”

17 enande mål för att lösa globala problem tillsammans

År 2015 undertecknade samtliga FN-länder hållbarhetsmålen. De 17 målen är lösningar och ett konkret ramverk för hur du, ditt samhälle, ditt företag eller ditt land kan bidra till lösningen och till att göra världen till en bättre plats.

På Vestre har vi knutit vår verksamhet till nio av FN:s hållbara utvecklingsmål. Under de senaste åren har vi trefaldigat vår omsättning, något vi inte hade inte kunnat åstadkomma utan att basera vår företagsfilosofi på långsiktig hållbarhet.

Att anpassa våra mål efter FN-målen hjälper oss som samhällsorienterat företag att göra det rätta och främja den större nyttan. Här följer några av våra åtgärder, åtaganden och beslut:

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Städer står för 75 procent av alla växthusgasutsläpp. Tillsammans med Young Sustainable Impact undersöker vi hur storstäder kan bli mer energisnåla med hjälp av nya mobila lösningar och genom att återvinna ytvatten och skapa mer tilltalande uterum.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Vi formger och tillverkar våra möbler så att de ska ha evig livslängd. Vestre är den enda stadsmöbeltillverkaren som erbjuder certifierade, hållbara produkter med livstidsgaranti mot rost, 15 års garanti på vidhäftning av lack och 15 års garanti på alla träkomponenter. Efter flera decenniers trogen tjänst kan slitna möbler lämnas in på fabriken för att rustas upp och ges nytt liv.

Mål 4: God utbildning för alla

 • Bygga skolor i Myanmar genom att stödja Gyaw Gyaw.
 • Ge 3500 barn i konfliktområden möjlighet att gå i skolan genom UNICEF.
 • Ta fram en läroplan för möbeldesign i Jeriko i samarbete med Norska kyrkans nödhjälp och Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Mål 7: Hållbar energi för alla

 • Använda 100 procent förnybar energi i vår produktion.
 • Bli självförsörjande med förnybar energi från sol- och vindkraft.
 • Vår fabrik i Torsby är redan självförsörjande under soliga dagar.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

 • Erbjuda arbete till människor med luckor i CV:t.
 • Hjälpa människor i Laos med mikrolån för att starta företag genom att stödja Empower.
 • Utveckla hållbart jordbruk i Tanzania genom att samarbeta med Farm the Future.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

 • Använda material med lägst växthusgasutsläpp, även när det kostar mer.
 • Ställa om så att merparten transporterna i vårt produktionsnätverk sker fossilfritt före utgången av 2020.
 • Hjälpa till med att utveckla startup-bolag för ren solenergi i Kenya genom att stödja SUNami.

Mål 10: Minskad ojämlikhet

 • Tillhandahålla arbetsplatser och generera skatteintäkter i länder där vi är verksamma.
 • Avvisa beställningar av fientliga designlösningar, såsom bänkar med piggar.
 • Hjälpa Läkare utan gränser med en operationssal som kan behandla upp till 700 personer om året, med särskilt fokus på kvinnors hälsa.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

 • Slutföra byggnationen av världens mest hållbara möbelfabrik under 2021.
 • Kontinuerligt minska våra och våra leverantörers koldioxidutsläpp (vår första fabrik har varit koldioxidneutral sedan 2010.)
 • Finansiera miljöprojekt såsom att bygga en deponi i Colombia och bevara regnskog i Papua Nya Guinea.

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

 • Använda miljöcertifierat skandinaviskt trävirke från de mest hållbara skogarna.
 • Aldrig använda tropiska träslag i våra produkter, för att skydda regnskogarna.
 • Vestre är världens första tillverkare av Svanenmärkta stadsmöbler.

Allt är möjligt för Vår Herre och en mekaniker!

Med detta som motto grundade Johannes Vestre företaget Vestre i Haugesund 1947. Andra världskriget var slut, och det norska folket var fyllt av det som på norska kallas för ”dugnadsånd”: en särskild form av laganda där man kavlar upp ärmarna och samarbetar för allas bästa. Vi arbetade med att skapa och bygga det nya Norge.

I dag framstår denna samarbetsanda som mer relevant och avgörande än någonsin. Vi har tagit oss igenom krävande tider, och även nu står vi inför problem. På Vestre tror vi att allt är möjligt, speciellt när alla samarbetar och drar åt samma håll.

Så kan alla rädda världen. Lite grann

Europa må vara litet, med 10 procent av de globala utsläppen. Vestre må bara vara en liten stadsmöbeltillverkare. Trots det siktar Europa på att bli den första klimatneutrala kontinenten till 2050, och Vestre på att bli världens mest hållbara möbeltillverkare till 2030.

Vårt avtryck har kanske inte någon direkt inverkan på helheten, men det vi respresenterar har det. Vi vågar gå först och föresätta oss att hitta bättre tillvägagångssätt. Oavsett vår storlek, väljer vi att göra allt vi kan. När vi visar att det är möjligt kommer även andra börja att tro att det är möjligt.

På Vestre har vi varit koldioxidneutrala i tio år. I takt med att fler och fler företag strävar efter att bli koldioxidneutrala, skapar vi en grön våg med rena jobb och nya sätt att leva sundare liv, med renare luft i bättre städer. I ett rättvist samhälle kan alla leva meningsfulla, tryggare och mer produktiva liv.

Vi formar samhället och vår planets framtid genom våra val. Den framtiden börjar i dag, och den börjar med ett beslut att åstadkomma förändring, en ny inställning och viljan att handla.

Arbetet med att förbättra morgondagen börjar i dag

För att vara hållbara, såsom Brundtland-kommissionen definierade det för 30 år sedan, måste vi efterlämna jorden i samma eller bättre skick till framtida generationer. Som Nelson Mandela en gång sade: ”Det verkar alltid omöjligt tills det är gjort.”

Våra ungdomar kräver förändring för sin framtid, och under nästa årtionde behöver vi på djupet förändra centrala sektorer i den globala ekonomin för att minska utsläppen i tid.

Grön och hållbar tillväxt är möjlig, den är solidarisk, den är rättvis och den är lönsam.

Om Vestre klarar det, så klarar ni det också.

Nyliga åtaganden och framsteg inom hållbarhet

 • Cementindustrin står för 8 procent av de globala koldioxidutsläppen. LafargeHolcim, världens största cementproducent, har blivit det första globala byggmaterialföretaget som ska minska sina utsläpp inom nästa årtionde och siktar på att vara 100 procent koldioxidneutrala till 2050.
 • 145 kolförbränningsaggregat på 75 kolkraftverk har stängts i USA. Trots att de har den mest kolkraftsvänlige presidenten i USA:s historia, så är den 15-procentiga reduktionen av kolgenererad kapacitet den snabbaste minskningen i kolkapacitet under någon mandatperiod.
 • Nu är det 94 procent färre som lider av luftföroreningar i London. Den remarkabla minskningen från över 2 miljoner år 2016 till 119 000 år 2019 har skett tack vare Londons borgmästare, Sadiq Khan. Hans bestämmelser har resulterat i att det körs 44 000 färre smutsiga fordon i centrala London i dag jämfört med 2017.
 • Enligt BP har världen passerat ”peak oil” nu som vi står inför mer resoluta klimatåtgärder. För första gången förväntar de att efterfrågan på olja ska sjunka med minst 10 procent under detta årtionde, och med så mycket som 50 procent under de nästa 20 åren.
 • Förnybar energi från sol-, vind- och vattenkraft och biomassa överträffade summan av kol och olja på det europeiska elnätet under första hälften av 2020. Det har inneburit att kontinentens kraftsektor har minskat sina CO2-utsläpp med 23 procent.
 • För att bli ett ”regenerativt företag” har Walmart åtagit sig att skydda, förvalta eller återställa 20 miljoner hektar med land och 2,5 miljoner kvadratkilometer med hav till år 2030. Världens största detaljhandelsföretag har minskat koldioxidutsläppen från sin distributionskedja med 230 miljoner ton sedan 2017 och har som mål att ha noll utsläpp till 2040.