The Plus belönas med den högsta miljöklassificeringen

2022 stod vår nya möbelfabrik, The Plus, klar i Magnor i Norge. Nu belönas byggnaden, som det första projektet av den här typen, med den högsta miljöklassificeringen – BREEAM Outstanding.

En BREEAM Outstanding-byggnad definieras som en internationell nyskapare. I teorin ska under en procent av alla byggnader som inte är bostäder kunna uppnå denna extremt höga klassificering. I praktiken är det dock ändå färre som klarar det.

När The Plus lanserades 2020, fanns det inga industriella projekt i Norden som var i närheten av att uppfylla kraven som Outstanding. Vestres koncernchef, Bjørn Fjellstad, hoppas att utmärkelsen ska inspirera andra.

– Under det här projektet har vi på Vestre visat att även industriprojekt kan vara globala miljöförebilder och att industrin är en del av lösningen. Det hoppas vi kan bidra till att inspirera andra så att fler följer efter, säger Bjørn Fjellstad.
Framtidens fabriksbyggnad

Katharina Bramslev, daglig ledare för Grønn Byggallianse, menar att utmärkelsen gör Vestre till ett fyrtorn inom hållbarhet.

– Att uppnå BREEAM Outstanding är helt fantastiskt. Jag hoppas att detta inspirerar andra att tänka på hur de bygger och använder sina byggnader och vilken stor påverkan de har på klimat och natur, säger Katharina Bramslev.

Vestres ambition har varit att skapa framtidens fabriksbyggnad och samtidigt visa branschen att man själv bestämmer hur framtidens gröna och attraktiva industriarbetsplatser ska se ut. Genom att uppnå BREEAM Outstanding kan Vestre också dokumentera att de inte bara pratar om hur de minskar miljöpåverkan, utan att de även agerar, påpekar Bramslev:

– Detta visar att norsk ambition, kunskap och kompetens för att realisera hållbara byggnader är i världsklass. Utmärkelsen är ett stort erkännande för de involverade parterna, säger hon.Värdet av gröna byggnader, arbetsplatser och nya lösningar

The Plus är den första, och antagligen enda, fabriksbyggnaden i världen som uppfyller BREEAM-certifikatets stränga miljökrav och standarder för trygga, hälsofrämjande och goda fysiska arbetsmiljöer.

På världsbasis står bygg- och anläggningssektorn för cirka 37 procent av de globala utsläppen av växthusgaser.

I Norge utgör bygg- och anläggningsaktiviteter cirka 15 procent av de norska utsläppen av växthusgaser. Dessutom räknar man in utsläpp av växthusgaser som sker i Norge, till följd av exporterade produkter.

– Det finns en stor potential för dekarbonisering av hela den här sektorn. Därför är det avgörande att alla som beställer varor och tjänster ställer krav på sina leverantörer. På så sätt kan vi tillsammans ta ansvar för att få ned utsläppen, säger Fjellstad.

Världen över upplever nu byggfirmor, arkitekter och fastighetsutvecklare press från investerare, banker, reglerande myndigheter, uppdragsgivare och konsumenter för att minska klimatrisken och hitta nya lösningar för att minimera utsläppen av växthusgaser.

– Då är det spännande att man kan rikta blicken mot Norge för att lära och få inspiration, säger Fjellstad.

Detta är BREEAM

BREEAM är ett internationellt verktyg för att miljöcertifiera byggnader.

BREEAM används i fler än 70 länder och flera länder i Europa har tagit ett steg till för att utveckla landsspecifika BREEAM-bedömningssystem, bland annat Norge.

BREEAM-NOR är i dag Norges mest använda miljöcertifiering för nybyggnationer och större renoveringar. När en byggnation sker enligt BREEAM-NOR, visar det att projektet har kvaliteter utöver byggnadsföreskrifternas minimikrav och att man har tagit hänsyn till hållbarhetsvärden. En byggnad kan certifieras på fem nivåer: Pass, Good, Very good, Excellent och Outstanding.

Det är den internationellt erkända metoden och beräkningen för FutureBuilt ZERO som används i uträkningen. Koldioxidavtrycket hos The Plus är alltså så lågt som 6,70 kg CO2eq/m2/år (6,70 CO2-ekvivalenter per kvadratmeter per år) – baserat på FutureBuilt ZERO och med en förväntad livslängd på 60 år.