Vestres tre förslag till regeringen: Hur får vi fart på ekonomin efter covid-19?

I maj bjöd Norges finansminister Jan Tore Sanner och näringsminister Iselin Nybø in tio företagsledare till ett diskussionsmöte om norsk ekonomi efter coronaviruset. En av dem var Vestres vd, Jan Christian Vestre, som presenterade tre konkreta förslag som snabbt kan stimulera efterfrågan, öka investeringarna på fastlandet och få fart på exporten. Norge är inte det enda landet som upplever stora ekonomiska utmaningar till följd av pandemin, så Vestres förslag är även relevanta för andra länders regeringar. Förslagen kan du läsa nedanför.

Vestre föreslår att den norska regeringen bör:

  1. Prioritera företag som bidrar till export. Detta var viktigt även före coronakrisen. Norge är det land i hela OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) som har förlorat störst marknadsandelar mätt i exportvolym de senaste tjugo åren. Handelsunderskottet från fastlandet har fördubblats under de senaste tio åren. Värdet på norsk export sjönk med nästan 100 miljarder NOK i 2019. Den här utmaningen har inte orsakats av corona, men den förstärks av corona. Vestre föreslår att en fördubbling av den norska fastlandsexporten under nästa årtionde görs till nationellt mål. Regeringen bör införa ett exportstimulerande system där 50 procent av företagens kostnader för exportfrämjande insatser kan täckas. Detta skulle bidra till att minska riskerna med exportaktiviteter, särskilt för små och medelstora företag. Det skulle även uppmuntra företagen till mer export, vilket vi behöver för att säkerställa en god utrikeshandel.
  2. Prioritera företag med konkreta investeringsprojekt som snabbt kan påbörjas. Förra året var värdet på industriinvesteringarna i Norge lägre än under finanskrisen 2008. Vi kan bara ana hur det kommer att se ut vid årets slut efter corona. Vestre föreslår därför ett mål om att fördubbla industriinvesteringarna på fastlandet de kommande tio åren. För Norges del innebär det att regeringen tydligt bör rikta medlen i stimulansåtgärderna så att de leder till konkreta investeringar som skapar arbetstillfällen både i år och kommande år. Stora delar av det redan lanserade stödpaketet i Norge går till strategi- och kompetensutveckling samt främjande av utvecklingsprojekt och företagsnätverk. Men det är inte nödvändigtvis företagsnätverk som skapar arbetstillfällen. Vi behöver bidrag till att bygga produktionskapacitet och säkerställa utbudet när efterfrågan ökar. Vi måste se till att det byggs nya fabriker över hela landet. Det skapar optimism och arbetstillfällen.
  3. Se till att det finns tillräckliga medel till underhållsuppgifter som stimulerar efterfrågan. I Norge hålls investeringar i såväl privat som offentlig sektor tillbaka eftersom det är osäkert hur hårt corona kommer att drabba investerarna. Det är oerhört viktigt att dessa investeringar upprätthålls. Vestre föreslår att kommunerna kompenseras för sina coronarelaterade kostnader, så att de kan hålla köpkraften och efterfrågan på en någorlunda stabil nivå. Det är effektivare än generellt kontantstöd till företag som inte garanterat kommer att skapa arbetstillfällen och tillväxt.

Avslutningsvis uppmuntrar Vestre politikerna att tala positivt och belysa möjligheterna. Näringslivet är skrämt av situationen, och det bidrar inte precis till nya investeringar. Myndigheterna bör aktivt stötta företag som bidrar till export, som investerar i fastlandsindustrin och som använder sig av hållbara lösningar, samt säkerställa att offentliga investeringar upprätthålls. Alla länder bör utnyttja den här krisen till att påskynda omställningen vi ska igenom på ett sätt som verkligen gynnar värdeskapandet, sysselsättningen och klimatet.