Vestre Habitats – bidrar till den biologiska mångfalden

Design: Arde och Rethink Studio.

Den biologiska mångfalden minskar i våra städer. En rapport från FN indikerar att fler arter än någonsin under mänsklighetens historia kommer att försvinna inom bara några årtionden. En miljon djur- och växtarter är utrotningshotade. Inte minst hotas mångfalden av insekter över hela världen. Detta medför otaliga negativa konsekvenser för allt annat som växer och lever.

Men med rätt kunskap, omsorg och skydd kan den biologiska mångfalden återupprättas, bevaras och till och med ökas.

Som tillverkare av urbana möbler som alltid sätter långsiktig hållbarhet i första rummet, anser vi att det är helt avgörande att hitta lösningar som kan vända de negativa konsekvenserna. Vårt bidrag är Vestre Habitats – urbana möbler som ger den vilda naturen och våra städers minsta invånare plats och tid att etablera naturliga bomiljöer i städer och närområden, där de kan föröka sig och genomgå hela sin livscykel.

”Vestre Habitats är vårt svar på en nödvändig förändring och ett sätt att göra alla medvetna om behovet av ökad biologisk mångfald i våra städer. Biologisk mångfald är en förutsättning för ekosystemfunktioner som är nödvändiga för människors hälsa och välbefinnande. Den tilltagande urbaniseringen utgör ett hot mot både människors hälsa och den biologiska mångfalden, och vårt uppdrag är att skissera ett scenario där samexistens i hållbara bomiljöer för alla arter är möjlig”, säger Jan Christian Vestre, vd för Vestre.

Konceptet och möbeldesignen har utvecklats i nära samarbete med René Hougaard, formgivaren och arkitekten bakom designbyrån Arde, och Rethink Studios designchef Alexander Qual – som båda, oberoende av varandra, redan hade kontaktat oss med en önskan om att skapa något för denna brådskande belägenhet.

”Vi tog kontakt med Vestre med målsättningen att göra någonting åt den allt snabbare minskningen av pollinatörer och andra insekter. Vi hade utvecklat ett antal koncept kring insekts- och bihotell som kunde passa väl ihop med Vestres filosofi och bidra till att öka antalet insekter och bin genom att skapa bomiljöer i urbana utrymmen”, säger formgivaren Alexander Qual från Rethink.

”Idén att kombinera möbeldesign och biologisk mångfald kom som en naturlig vidareutveckling av ARDEs arbete efter att ha designat ett danskt naturskyddsområde på en miljon kvadratmeter. Vestre förstod idén med en gång, och nu, två år senare, är vi väldigt stolta över att för första gången presentera Vestre Habitats”, säger formgivaren René Hougaard från Arde.

Vi vet att ansvarsfulla möbler inte kommer att rädda den natur och biologiska mångfald som går förlorad, men vi är övertygade om att våra produkter kan spela en väldigt viktig roll genom att öka medvetenheten om det enorma problem mänskligheten står inför, och vi hoppas att initiativet ska inspirera många andra att få upp intresset för och kärleken till naturen vi härstammar från”, säger Alexander och René.


Användarupplevelsen i fokus

På Vestre har vi alltid satt användaren i centrum under design- och utvecklingsprocessen för våra nya möbellösningar – och vi gör inget undantag när vi designar för våra minsta vänner. Därför var det viktigt att använda forskningsbaserad kunskap vid utvecklingen av Vestre Habitats. Så vi anlitade två specialistkonsulter – paleontologen Lene Liebe Delsett och biologen Katrine Turner – för att hjälpa till att utveckla designkonceptet. Vi har också, under testprocessen, varit noga med att säkerställa att vi har lyckats med att skapa tilltalande och trygga hem åt tusentals nya invånare av skiftande slag: svampar, insekter, bakterier, skalbaggar och fåglar som bygger bon i håligheter. Alla är välkomna!

Alla produkter kommer att kunna köpas år 2022. Till dess kan du ta reda på mer om Vestre Habitats här.

51404298275 ea6d7f911a k
Vestre Habitats DECAY EDGE circle
51404074239 adefc162b2 k
Vestre Habitats DECAY EDGE small square
51404074229 282c6b348f k
Vestre Habitats DECAY EDGE large square
51404305175 c2f6fafed0 k
Vestre Habitats HOUSE
51403591093 07bfae52dc k
Vestre Habitats LEAF double
51404084684 67bd9f99c0 k
Vestre Habitats LEAF single
51402582842 3beb248e88 k
Vestre Habitats LEAF single
51404310050 96f44a1dbc k
Vestre Habitats LOG
51403593653 0cbd0818a4 k
Vestre Habitats PILE
51403594683 365a4995ab k
Vestre Habitats WINGS