Allemansrätten och demokratisk design

Allemansrätten har en lång tradition i norskt och skandinaviskt friluftsliv men har även lagt grunden för stadsutveckling. På Vestre är det självklart att rummet och ”golvet” i staden tillhör alla – ett tankesätt som får allt starkare gehör internationellt.

Allemansrätten och demokratisk design är viktiga principer i Vestres filosofi. Vårt mål är att skapa inkluderande arenor för det vi kallar vardagsdemokrati. Arenor där människor kan samlas trots olikheter för att dela tankar, livserfarenheter och utbyta idéer. När vi lär känna varandra upptäcker vi plötsligt att det inte finns något vi och de – det är bara vi. På Vestre tror vi att mötesplatser som möjliggör detta är den bästa vägen för att förhindra polarisering i samhället och motverka fiendskap och konflikter. Och det är med sådana demokratiska mötesplatser som vi vill förändra världen – grannskap för grannskap.

– I Norden har allemansrätten en så stark ställning att det sitter i ryggmärgen att det gemensamma rummet tillhör alla. Detta anser Vestre också bör omfatta stadsrummen och de mötesplatser som finns där, säger Jan Christian Vestre, vd på Vestre.

God design bör inte heller vara reserverad för en liten grupp människor som har har råd med den. När vi möblerar offentliga rum gör vi därmed god design tillgänglig för alla.

Tackar nej till miljonprojekt

Tyvärr ser vi exempel på stadsutveckling som äventyrar allemansrätten och demokratin såsom fientlig arkitektur och design. Men det menar vi att man designar med syftet att medvetet kontrollera eller begränsa vissa typer av beteenden. Sådana åtgärder är ofta riktade mot människor som är mer beroende av det offentliga rummet än andra, som exempelvis hemlösa.

När man reser till storstäder världen över kan man se flera exempel på sådan design. Det kan handla om att montera små piggar på möblerna eller fler armstöd än nödvändigt i syfte att hålla de svagaste i samhället borta.

Vestre får regelbundet förfrågningar om sådana projekt, något vi konsekvent säger nej till, trots att det har kostat oss jobb inom miljonprojekt. Det offentliga rummet tillhör alla och sådan design är helt enkelt inte demokratisk.

– Om vi har skapat ett samhälle där folk inte har tak över huvudet måste vi hantera det som ett politiskt och socialt problem. Det är inte vårt jobb som tillverkare av utemöbler att skapa möbler för det offentliga rummet med målet att hålla de svagaste borta från gatorna, berättar Jan Christian Vestre.

För människor samman

Vestre tror inte att lösningen är att skapa områden som exkluderar människor utan i stället utforma mötesplatser där alla människor kan stråla samman trots sina olikheter. Och vi ser att det fungerar.

– En del kanske tycker att det är lite naivt att tro att en bänk kan förändra världen men vi har sett att det fungerar – gång på gång. Det bevisar att alla kan göra något. I takt med att fler företag inser detta kommer en stark, global rörelse för positiv förändring att uppstå, säger Jan Christian Vestre.

Ett exempel är projektet Southwyck House i Brixton i London. Detta var i grunden ett område präglat av sociala problem, kriminalitet och en samlingsplats för unga arbetslösa. Det var en stadsdel där många kände sig otrygga. Som ett tillfälligt projekt i samband med London Design Week 2016 skulle området möbleras med färgglada Vestre-möbler. Projektet möttes av skepsis och polisen befarade att inrättandet av en sådan mötesplats skulle förvärra problemen och oroligheterna i området. Uppgiften var alltså att utmana föreställningen om att utplaceringen av möbler skulle förstärka asocialt beteende och att visa att god design tvärtom kan öka känslan av trygghet och skapa trivsel i samhället.

Efter en uppfräschning av området, med både nya möbler och planteringar, förändrades det till en mötesplats för människor i alla åldrar, förbipasserande och besökare på lokala näringsverksamheter. Polisens oro kom på skam och inga oönskade incidenter registrerades efter detta. Från lokalsamhället kom vittnesmål om att invånarna i högre grad kände stolthet över sitt bostadsområde. Möblerna donerades senare till projektet och är idag en permanent installation. Projektet är ett exempel på hur nya sociala zoner och god design kan inverka positivt på stadsdelar och invånarna i dem.

Framgångsrik export av skandinaviska värden

På Vestre har idén om att design ska vara demokratisk och tillgänglig för alla högsta prioritet. Detta styr oss i våra beslut och definierar vår kultur och det sätt vi bedriver verksamhet på. Berättelsen om allemansrätten och inkluderande design får allt starkare fotfäste utanför Skandinavien. De senaste åren har vi haft en exportandel på nästan 65 procent med leveranser till projekt i över 25 länder. Och vi fortsätter att växa. Med det bevisar vi att det också är bra för affärerna att göra gott.