From beach to boardroom

Med mer producentansvar kommer mindre plast på avvägar. Ope, IVAR och Vestre har tillsammans utvecklat projektet From beach to boardroom, som en konkret åtgärd från näringslivets sida mot utmaningarna förknippade med plast i naturen.

Lars Urheim (OPE) och Jan Christian Vestre (CEO Vestre)


Näringslivet har genom alla år tjänat mycket pengar på obegränsad resurstillgång på en planet med begränsade resurser. Resultatet av detta ser man i dag, med en global miljökatastrof under uppsegling. – Vi vill visa vägen för framtidens näringsliv, där det inte går att fortsätta som förr. Dagens näringsaktörer måste ta ansvar där våra föregångare har felat och hitta sätt att skapa värde genom rehabilitering av skadad natur, säger Lars Urheim, verkställande direktör på Ope.

From beach to boardroom är ett projekt med målet att ta plast som har hamnat på avvägar ur naturen och in i norska designobjekt som används i näringsfastigheter och offentliga rum. En värdekedja etableras som för tillbaka den insamlade plasten till ett kretslopp och ser till att den stannar där. Genom ett förprojekt 2018 fick parterna verifierat av SINTEF att plasten är funktionsduglig för framtida projekt. Med i laget är även blockkedjeföretaget Empower, som har utvecklat ett system för att dokumentera plastens ursprung. På detta sätt uppnås en precision och tillit till var plasten har samlats in, som säkrar projektets syfte och garanterar att det är ägarlös plast som ingår i den nya värdekedjan. Plasten kommer följaktligen att vara laddad med en historia om precis var och av vem den plockades, och på det sättet kan man följa den hela vägen från stranden till exempelvis styrelserummet i det företag som köper den. Genom att köpa denna råvara bidrar man direkt till den globala upprensningen som behövs samtidigt som man vill kunna få in designprodukter – som Opes unika hyllösningar. På så sätt kommer projektet From beach to boardroom att skapa värde av det som i dag är ett globalt problem.

– Vi samarbetar redan med aktörer i hela näringskedjan, men har fortfarande plats för företag som vill ta sin del av ansvaret genom att välja designprodukter av havsplast till sina byggen och egendomar. Stora företag som Google och Adidas har redan beslutat att endast köpa produkter av återvunnet material inom en snar framtid, och vi vill få med norska aktörer med samma ambitionsnivå. Ju mer ansvar, desto mindre plast på avvägar. En vinst för alla, säger Urheim.

Handelens Miljøfond tror starkt på projektet och stöttar det med 2 miljoner kronor för att bidra till att det kan genomföras i full skala. Målet är att kunna realisera From beach to boardroom under året som kommer.