Vestre tilldelas Norsk Industris exportpris 2023

De senaste sex åren har vi fyrdubblat vår export och förra året låg den på hela 70 procent. Onsdag den 27 april tilldelades Vestre Exportpriset på den norska Designindustrikonferensen 2023.

Juryn säger att Vestre är en förebild när det gäller att använda design för att skapa värden som kommer samhället till godo.

”Med sina sociala mötesplatser baserade på design, kvalitet och bärkraft, har en bred internationell marknad fått upp ögonen för Vestre. De skapar värden och är en tydlig förebild när det gäller att visa vad som är möjligt. Genom att bygga världens mest miljövänliga möbelfabrik i Magnor, visar de att de kan konkurrera globalt från ett högkostnadsland som Norge”, skriver juryn i sin motivering.

– Kombinationen av skandinavisk och bärkraftig design och oslagbara garantier, tillsammans med önskemålet om att göra världen till en lite bättre plats, har slagit an en ton över landsgränserna. Detta är ett av skälen till att vi har en såpass hög exportandel, säger Bjørn Fjellstad, koncernchef på Vestre.

Kvalitet och bärkraft har suttit i högsätet sedan Vestre grundades 1947. Vårt mål har varit att göra världen till en lite bättre plats, både för människor och för planeten, en social mötesplats i taget. Allemansrätten har varit vår ledande princip för det urbana rummet – ett tankesätt som kontinuerligt vinner allt större gehör internationellt. Vi har stått fast vid våra värderingar och tackat nej till miljonprojekt som vi menar inskränker allemansrätten, exempelvis genom det som kallas fientlig design. Vi är kompromisslösa när det gäller kvalitet och väljer lokala råvaror av bästa kvalitet, eftersom vi vill skapa något som varar, och som kan glädja många kommande generationer.

Vi jobbar alltid för att bli mer bärkraftiga och 2022 öppnade Vestre världens mest miljövänliga möbelfabrik, The Plus i Magnor. Vi vill ha kontroll över värdekedjan för att se till att våra produkter är så bärkraftiga som möjligt. År 2017 certifierade vi världens första stadsbänk med Svanenmärket. År 2020 gav vi ut världens första produktkatalog med EPD-värden i hela portföljen. Och år 2023 blev vi det första möbelföretaget i världen som får använda SSAB:s fossilfria stål. Med målet att bli erkänd som världens mest bärkraftiga möbelproducent kommer ett ansvar om att ligga i framkant av de miljövänliga lösningar och hitta lösningar där de inte redan finns. Dessutom måste vi vara öppna och transparenta och visa hur vi gör saker och ting så att vi kan inspirera fler.

– Vi är också kompromisslösa när det gäller design och vi samarbetar därför med Skandinaviens främsta formgivare. Här njuter vi av att de kvaliteter som finns i skandinavisk design, som tillgänglighet och funktion, blir allt mer attraktiva runt om i världen, säger Fjellstad.

Vi har alltid skyddat vår design och våra formgivare och vi satsar på långvariga förhållanden. Om vi inte hade gjort det, hade vi inte haft något att exportera.

Vi på Vestre strävar efter att öka exporten och anser att Norge har alla möjligheter att klara detta. Vi har formgivarna, vi har materialen och vi har lösningarna som gör att vi kan bedriva en lönsam verksamhet. Vi satsar stort på försäljning till utlandet och är stolta över att kunna bevisa att det är möjligt att ha en exportandel på över 70 procent, vilket vi hade år 2022.

– Det här priset är ett stort erkännande för norsk designexport, avslutar Fjellstad.