Kunsthaus Graz, Graz

Kunsthaus Graz byggdes som en del av den europeiska kulturhuvudstadens firande år 2003 och har sedan dess blivit ett arkitektoniskt landmärke i Österrike. Den stora byggnaden har fått arkitektnamnet ”Friendly Alien” då den är ritad i en fri form som kallas blob-arkitektur, med en unik fasad av stål, glas och akrylplast. Trots det är museets miljöbelastning mycket låg, eftersom byggnadens ekologiska tak – tillverkat av 1288 halvtransparenta akrylglaspaneler – genererar energi med sina inbyggda solcellspaneler.

Produkter i projektet:

Ulsruds gymnasium, Oslo

Nästa artikel