Parklets 2.0 - Oslos bilfria stadslivsprojekt

Studio Oslo Landscape Architects (SOLA) har i samarbete med Vestre utvecklat ett robust modulärt parkletsystem som kan kombineras och anpassas till städernas behov. Projektet är ett viktigt bidrag till Oslos bilfria stadslivsprojekt, Bilfritt Byliv, där bilar kommer att fasas ut från centrum senast 2020.

Oslo har investerat i tillfälliga installationer där Parklets tar en ledande roll. För kommunen är det viktigt att parklets är tillgängliga och har en robusthet som tål klimatet och övriga lokala förhållanden. Parklets fungerar som ett testprojekt i övergången mellan dagens Oslo och den framtida bilfria staden, samt underlättar i dialogen mellan samhället och kommunen, innan kommunfullmäktige förbinder sig till permanenta förändringar i gatuscenen.

Konceptet

Designen - anpassningsbar konfiguration

Tillverkare

Fakta

Jack London Square, California

Nästa artikel