Vestre skapar gröna jobb med plats för alla – med The Plus skapar vi ännu fler

Det är inte först och främst möbler Vestre tillverkar. Vi skapar mötesplatser som präglas av omsorg, där folk strålar samman och överbryggar sociala, kulturella och ekonomiska skillnader. Så bidrar vi till en lite bättre värld, och så skapar vi meningsfulla arbetsplatser.

När vi nu bygger The Plus planerar vi för omkring 30 anställda vid starten år 2021, och för upptill 70 arbetsplatser allteftersom Vestre växer. Hur kommer dessa arbetsplatser att vara?

Det är särskilt fem faktorer som gör The Plus till en attraktiv och inkluderande arbetsplats med plats för alla:

  1. Oslomodellen läggs till grund för att säkerställa ett seriöst arbetsliv
  2. Det läggs tillrätta för en god arbetsmiljö i allt från lokaler till transporter och lunch
  3. De anställdas fackföreningskontingent betalas av Vestre
  4. Det säkerställs större mångfald bland de anställda
  5. Erbjudanden om kompetensutveckling blir en del av anställningen

Oslomodellen – på Magnor

Vestre vill gå i bräschen för ett seriöst arbetsliv och har därför bestämt att The Plus ska byggas enligt Oslomodellen. Denna modell stöds av parterna i arbetslivet och ställer bland annat krav om:

  • minst 10 procent lärlingar och 50 procent yrkesutbildade arbetare på byggarbetsplatsen
  • fasta anställningsförhållanden
  • kollektivavtalade löne- och arbetsförhållanden som minimum för de anställda
  • lön mellan uppdragen.

Det ställs även krav om HMS-kort från första dag, utvidgade skatteintyg från leverantörer samt fullständig insyn i samtliga leverantörers interna angelägenheter.

Sund arbetsmiljö utan skador

En god arbetsmiljö ombesörjer vi med moderna maskiner, ljusa lokaler med stabil temperatur året om, stora fönster med närhet till skogen, lättillgängliga uteplatser, nyttig och närproducerad lunch, träningsfaciliteter samt gratis cyklar och snabbladdning av elbil för alla anställda.

En fackligt organiserad gemenskap

År 2010 blev Vestre som första möbeltillverkare medlem av Etisk handel Norge, vars uppgift är att främja mänskliga och arbetstagares rättigheter, samhälle och miljö. Vi tror på den nordiska modellen med trepartssamarbete och en stor andel fackanslutna. Detta skapar en tillit mellan arbetstagare och arbetsgivare som bidrar till mer innovation och bättre produktivitetsutveckling.

Vårt mål är att alla anställda ska vara fackanslutna. För att bidra till detta kommer Vestre att betala fackföreningskontingenten för sina anställda.

Fler tjejer till industrin

Mångfald på arbetsplatsen är bra, oavsett vilken bransch det handlar om. Trots det är industrin fortfarande mansdominerad.

Vestre vill bidra till att förändra detta och ska därför samarbeta med skolor och andra företag för att locka fler tjejer att söka sig till industriprogrammen.

Kompetensutveckling för alla

Vi kommer att gå samman med regionala institutioner för yrkesutbildning för att skapa attraktiva studieplatser och yrkesträning för unga som har fallit utanför den ordinarie gymnasieutbildningen.

I Norge är det alltför många som står helt utanför arbetslivet. Vestre vill därför göra det lättare för människor med nedsatt arbetsförmåga eller så kallade luckor i CV:t att komma tillbaka till arbetslivet.

Dominoeffekten

Vi på Vestre både tror och hoppas att The Plus ska utlösa ett skred av nya och hållbara investeringar i fastlandsindustrin, och därmed också innebära starten för många nya och meningsfulla arbetsplatser. För både kvinnor och män.