Collaboration.
Se hela.

Våra slutprodukter är inte produkter, de är upplevelser. Många av dem handlar om att interagera med andra människor. Se varandra, träffa varandra, respektera varandra.