God utdanning

Kunnskap trumfer alt

Bærekraftsmål:

Gir 3 500 barn i konfliktområder muligheten til å gå på skole hvert år

Vi støtter Gyaw Gyaws arbeid med å bygge skoler i Myanmar, og bidrar til Unicefs arbeid med å gi opptil 3 500 barn i konfliktområder muligheten til å gå på skole hvert år. Sammen med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kirkens Nødhjelp er vi i ferd med å utvikle en møbeldesignutdanning i Jeriko. I Skandinavia deler vi ut stipender til nyutdannede designere og samarbeider med lokale yrkesfagskoler.

Kirkens Nødhjelp og AHO

Vi er en del av et nyskapende trepartssamarbeid der vi bygger opp en læreplan i designtenkning for unge på sentre for yrkesopplæring i det okkuperte Palestina. For å konkurrere mot flernasjonale selskaper er nyskaping i den lokale møbelindustrien avgjørende. Den første gruppen er forventet å starte høsten 2020.

https://www.kirkensnodhjelp.no

 • God utdanning

  Kunnskap trumfer alt

  Les mer 
 • Ren energi for alle

  Vi gir ren energi tilbake

  Les mer 
 • Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  Alle kan bidra

  Les mer 
 • Innovasjon og infrastruktur

  Det er mulig å drive en lønnsom industribedrift med produksjon i Skandinavia. Det er mulig å bygge virksomheten på langsiktighet og bærekraft

  Les mer 
 • Mindre ulikhet

  Mindre ulikhet skaper mer tillit

  Les mer 
 • Bærekraftige byer og samfunn

  Grønne byer er smarte byer

  Les mer 
 • Ansvarlig forbruk og produksjon

  Vestre Vision Zero

  Les mer 
 • Stoppe klimaendringene

  For ni år siden ble vi den første klimanøytrale utemøbelprodusenten i verden, og vi har satt oss et mål om null utslipp av klimagasser

  Les mer 
 • Liv på land

  Vestre benytter miljøsertifisert treverk, hovedsakelig skandinavisk tømmer fra det som sannsynligvis er verdens mest bærekraftige skogbruk

  Les mer