Bærekraftige byer og samfunn

Grønne byer er smarte byer

Bærekraftsmål:

Grønne byer er smarte byer

Byene står for om lag 75 % av alle klimagassutslipp. Sammen med blant andre Young Sustainable Impact(YSI) utforsker vi hvordan storbyene kan bli mer energieffektive gjennom nye mobilitetsløsninger, gjenbruk av overflatevann og mer attraktive uterom. Vi tilbyr avfallsbeholdere som selv varsler om når de skal tømmes, og vi lager stadig flere produkter med lademuligheter og trådløst nett. Samtidig mener vi at smarte byer også må ha steder helt frie for teknologi. Steder der vi kan koble av, legge bort mobilen, nyteren luft og bare være til.

YSI

Young Sustainable Impact er en bevegelse for ungdommer som er interessert i å gjøre noe for å bidra til bærekraftsmålene. Ledelsen har fått med titusenvis av ungdommer i et intensivt akseleratorprogram som avsluttes med en investordag i Oslo. Vestre er stolt over å være med som sponsor.

Mål: Bidra til å bygge opp en verdensomspennende ungdomsbevegelse for arbeid med bærekraftsmålene

 • God utdanning

  Kunnskap trumfer alt

  Les mer 
 • Ren energi for alle

  Vi gir ren energi tilbake

  Les mer 
 • Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  Alle kan bidra

  Les mer 
 • Innovasjon og infrastruktur

  Det er mulig å drive en lønnsom industribedrift med produksjon i Skandinavia. Det er mulig å bygge virksomheten på langsiktighet og bærekraft

  Les mer 
 • Mindre ulikhet

  Mindre ulikhet skaper mer tillit

  Les mer 
 • Bærekraftige byer og samfunn

  Grønne byer er smarte byer

  Les mer 
 • Ansvarlig forbruk og produksjon

  Vestre Vision Zero

  Les mer 
 • Stoppe klimaendringene

  For ni år siden ble vi den første klimanøytrale utemøbelprodusenten i verden, og vi har satt oss et mål om null utslipp av klimagasser

  Les mer 
 • Liv på land

  Vestre benytter miljøsertifisert treverk, hovedsakelig skandinavisk tømmer fra det som sannsynligvis er verdens mest bærekraftige skogbruk

  Les mer