Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Alle kan bidra

Bærekraftsmål:

Vi gir jobb til mennesker med hull i CV-en

Arbeid handler ikke bare om inntekt. Det handler om tilhørighet, fellesskap og mestring. Vestre gir sammen med Kirkens Bymisjon jobb til mennesker med hull i CV-en og manglende tilgang til det ordinære arbeidslivet. The Plus ble bygget som fossilfri byggeplass og etter seriøsitetsbestemmmelsen Oslomodellen.


Rettferdig arbeid

Sammen med Empower bidrar vi til at mennesker i Laos får tilgang til mikro-kreditt for å kunne starte sine egne virksomheter, akkurat som Johs. Vestre gjorde i Haugesund i 1947. Og i Tanzania jobber vi sammen med Farm for the Future for å utvikle et mer bærekraftig jordbruk. Vestre var den første møbelprodusenten som sluttet seg til Etisk Handel (tidligere Initiativ for etisk handel), og vi stiller strenge krav til alle våre underleverandører om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og bærekraftig utvikling.

Farm for the Future

Matmangel og arbeidsledighet følger ofte hverandre. Derfor er Vestre stolt over å være investor i FFF-initiativet, som har som mål å gjøre noe med begge deler.

Mål: Investere 185 000 kr i en silo der man vil kunne lagre avlingen, slik at man får bedre priser

 • God utdanning

  Kunnskap trumfer alt

  Les mer 
 • Ren energi for alle

  Vi gir ren energi tilbake

  Les mer 
 • Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  Alle kan bidra

  Les mer 
 • Innovasjon og infrastruktur

  Det er mulig å drive en lønnsom industribedrift med produksjon i Skandinavia. Det er mulig å bygge virksomheten på langsiktighet og bærekraft

  Les mer 
 • Mindre ulikhet

  Mindre ulikhet skaper mer tillit

  Les mer 
 • Bærekraftige byer og samfunn

  Grønne byer er smarte byer

  Les mer 
 • Ansvarlig forbruk og produksjon

  Vestre Vision Zero

  Les mer 
 • Stoppe klimaendringene

  For ni år siden ble vi den første klimanøytrale utemøbelprodusenten i verden, og vi har satt oss et mål om null utslipp av klimagasser

  Les mer 
 • Liv på land

  Vestre benytter miljøsertifisert treverk, hovedsakelig skandinavisk tømmer fra det som sannsynligvis er verdens mest bærekraftige skogbruk

  Les mer