Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Alle kan bidra

Bærekraftsmål:

Rettferdig arbeid

Vestre jobber med due diligence i hele verdikjeden for å sikre gode arbeidsforhold og sporbarhet på materialer i tråd med OECD-guidelines. Vi ser på dette som mer enn en rapportering, snarere et verktøy for å bidra til økt transparens i verdikjeder globalt.

Les mer i vår etisk handel rapport her.

 • God utdanning

  Kunnskap trumfer alt

  Les mer 
 • Ren energi for alle

  Vi har et mål om å øke total mengde ren energi

  Les mer 
 • Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  Alle kan bidra

  Les mer 
 • Innovasjon og infrastruktur

  Innovasjon for langsiktighet

  Les mer 
 • Mindre ulikhet

  Mindre ulikhet skaper mer tillit

  Les mer 
 • Bærekraftige byer og samfunn

  Grønne byer er smarte byer

  Les mer 
 • Ansvarlig forbruk og produksjon

  Høy kvalitet og lang levetid

  Les mer 
 • Stoppe klimaendringene

  Dekarbonisering av verdikjeden

  Les mer 
 • Liv på land

  Sporbarhet og gjennomsiktighet på materialer

  Les mer