Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväkst

Alla kan bidra

Sustainability goals:

Rättvist arbete

Vestre arbetar med due diligence genom hela värdekedjan för att säkerställa goda arbetsförhållanden och spårbarhet av material i linje med OECD:s riktlinjer. Vi betraktar detta som mer än rapportering och snarare som ett verktyg för att bidra till ökad transparens i värdekedjor globalt.


Läs mer i vår rapport om etisk handel här.

Det är så vi arbetar mot FN: s hållbarhetsmål

 • God utbildning för alla

  Kunskap överträffar allt

  Läs mer 
 • Hållbar energi för alla

  Vi ger ren energi tillbaka

  Läs mer 
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Alla kan bidra

  Läs mer 
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

  Gröna städer är smarta städer

  Läs mer 
 • Minskad ojämlikhet

  Minskad ojämlikhet ger ökad tillit

  Läs mer 
 • Hållbare städer och samhällen

  Gröna städer är smarta städer

  Läs mer 
 • Hållbar konsumption och produktion

  Hög kvalitet och lång livslängd

  Läs mer 
 • Bekämpa klimatforändringen

  Dekarbonisering av värdekedjan

  Läs mer 
 • Life on Land

  Spårbarhet och transparens för material

  Läs mer