Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Det är möjligt att driva ett lönsamt industriföretag med produktion i Skandinavien. Det är möjligt att bygga verksamheten på lång sikt och hållbarhet.

Sustainability goals:

Bygger en ny morgondag

Genom innovation och genom att tänka i nya banor gör vi vårt för att skapa en bättre morgondag för kommande generationer. The Plus står för en helt ny fabrikstopologi, som betonar både medarbetarens och det omgivande områdets välbefinnande och öppnar upp det för allmänheten för full insyn. Våra produktionsanläggningar är sociala mötesplatser i sig, vilket gör att vi kan tänka på industrin inte som något stängt, en svart låda, utan snarare som en del av samhället och en plats för inspiration, förhoppningsvis även för andra.

Det är så vi arbetar mot FN: s hållbarhetsmål

 • God utbildning för alla

  Kunskap överträffar allt

  Läs mer 
 • Hållbar energi för alla

  Vi ger ren energi tillbaka

  Läs mer 
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Alla kan bidra

  Läs mer 
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

  Gröna städer är smarta städer

  Läs mer 
 • Minskad ojämlikhet

  Minskad ojämlikhet ger ökad tillit

  Läs mer 
 • Hållbare städer och samhällen

  Gröna städer är smarta städer

  Läs mer 
 • Hållbar konsumption och produktion

  Hög kvalitet och lång livslängd

  Läs mer 
 • Bekämpa klimatforändringen

  Dekarbonisering av värdekedjan

  Läs mer 
 • Life on Land

  Spårbarhet och transparens för material

  Läs mer