Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Det är möjligt att driva ett lönsamt industriföretag med produktion i Skandinavien. Det är möjligt att bygga verksamheten på lång sikt och hållbarhet.

Sustainability goals:

”Allt är möjligt för Vår Herre och en mekaniker”. Med det som motto startade Johannes Vestre 1947 en liten mekanisk verkstad i Haugesund. Med sjuttio år på nacken har vi nu fortfarande vår tillverkning i Norge och Sverige. Och vi har mer ambitiösa framtidsmål än någonsin tidigare.

Material och produktion

Vi använder material från trakten i vår produktion, både av miljöhänsyn men också med tanke på kvalitet. Skandinavisk furu är hårdare och lämpar sig bättre för utomhusmöbler, än trä från varmare breddgrader. Och skandinaviskt stål framställs med mer enn 20% mindre utsläpp än genomsnittet hos producenter i andra delar av världen.

High-quality Nordic steel and aluminium

Vestre använder nordiskt stål och aluminium av hög kvalitet som är så lokalt som möjligt. Den globala stålindustrin står för 7 % av världens utsläpp av växthusgaser. Utsläppen av växthusgaser från stålproduktion i de nordiska länderna ligger på mer enn 20 % under genomsnittet. Detta är möjligt tack vare moderna produktionsanläggningar och användning av en hög andel förnybar energi i produktionen. Möbler från Vestre har en solid konstruktion som tål omfattande slitage och användning under många år framöver. Stålet vi använder har en tjocklek på mellan 3 och 16 mm (1/8 och 5/8 tum). Stålplattor och rör skärs till med hjälp av avancerade lasermaskiner med hög precision som minimerar resursförbrukningen. Svetsning utförs både manuellt och med hjälp av automatiserade robotar. Alla komponenter bearbetas och monteras för att uppnå optimal styrka och hållbarhet.

Vi använder Hydro CIRCAL, som består av minst 75 procent återvunnet aluminium. Det är den högsta andelen återvunnet material på marknaden, vilket ger betydligt lägre energiförbrukning, sam- tidigt som produkten har hög kvalitet och lång livslängd.

Ekologiskt hållbart trävirke

För våra möbler använder vi FSC®-certifierad furu av hög kvalitet från Norge och Sverige (Pinus Sylvestris). På grund av det kalla klimatet växer träden långsamt och fälls först när de är 80–120 år. Det betyder att skandinavisk furu är hårdare och bättre lämpad för utemöbler än furu från varmare områden, som normalt växer 3–5 gånger snabbare. Skandinavisk furu har en hårdhet på 1,7 på Brinellskalan. Skandinaviskt skogsbruk är bland de mest hållbara i världen. Avverkning av urskog är förbjudet, och tack vare denna lagstiftning har virkesproduktionen i Skandinavien fördubblats de senaste 100 åren, med en årlig ökning av behållningen på 10 %. Vestres trävirke impregneras med naturlig linolja, som ger ett bestående skydd mot röta och så gott som underhållsfri användning. Efter en tid utomhus utvecklar ytan en grå patina. (FSC®-C153905)

Varmförzinkning ger rostfria produkter

Vestres standard, självläkande zink

Om ytan är skadad, reparerar varmförzinkade produkter sig genom att krympa zinken och bilda en ny beläggning i det skadade området. Detta kallas katodiskt skydd.

Internationell standard, lackerat stål

När den lackerade ytan skadas, rostar stålet och rosten sprider sig under lacken. Sedan uppstår bubblor som du ofta ser på äldre bilar och som så småningom spricker så att rosten blir synlig.

Alla stålkomponenter som Vestre använder varmförzinkas i ett bad med flytande zink vid 450 °C/840 °F. Badet värms uteslutande upp med förnybar energi, vilket innebär noll utsläpp av skadliga växthusgaser. Denna process ger en rostfri legering (80–120 μ) som gör att produkter från Vestre kan stå ute i flera decennier. Runt 2–4 μ av legeringen försvinner det första året till följd av användning och klimatpåfrestningar, därefter 1–2 μ per år. Det garanterar en livslängd på minst 30–40 år utomhus. Stål som pulverlackeras efter varmförzinkning har ännu längre livslängd, eftersom pulverlacken skyddar zinken. Om ytan skadas reparerar varmförzinkade produkter sig själva genom att zinken drar ihop sig och bildar en ny beläggning i det skadade området. Detta kallas katodiskt skydd. Varmförzinkning är en metod som patenterades av den franska ingenjören Sorel 1837 och utförs i dag i enlighet med de stränga miljökraven i ISO 1461. Zink (Zn) är ett viktigt förnybart byggmaterial som förekommer naturligt i sten, vatten och människor.

Pulverlackering utvecklad för att klara Nordsjön

Innan Vestres produkter pulverlackeras genomgår de omfattande rengöring och förbehandling i flera faser. Denna process sker i flera nedsänkningsbehållare som består av avfettning, renat vatten och aktivatorer. Pulverlacken innehåller inte lösningsmedel och påförs elektrostatiskt med hjälp av avancerade dysor. Pulvret smälts därefter i en automatisk härdugn som ger produkten dess slutliga utseende. Processen utvecklades för den norska offshoreindustrin för att ge en mycket hög finish som uppfyller de stränga kraven för korrosionsklass C5 (kustområden med hög salthalt).

LT = Livslängd i år
LZn = Uppskattad livslängd för förzinkning som utsätts för den aktuella miljön
LM = Uppskattad livslängd för lackering som utsätts för den aktuella miljön, om den appliceras direkt på stål

K = miljöberoende synergifaktor, som kan ställas in på:
1.5: för exponering i miljöklass C5
1.6 – 2.0: för exponering i miljöklass C3–C4
2.1 – 2.3: för exponering i miljöklass C2

Exempel: en produktyta som behandlas med Vestres duplexteknik och utsätts för miljöklass C5 kommer att ha en livslängd på mer än 80 år*: * (= 1,5 * (40 år + 15 år)

Vestres unika ytbehandling består av våt zink och pulverbeläggning. Denna process säkerställer en betydligt längre livslängd än vad som uppnås av separata system.

Livslängden kan beräknas med denna formel:

LT = K(LZN + LM)

Korrosionsklass
(EN ISO 12944)
Exempel
C1 Uppvärmda byggnader
C2 Utomhus i inlandsområden eller i lagerlokaler där kondens kan uppstå
C3 Utomhus i kustområden med låg salthalt eller inomhus i
produktionsanläggningar med höga fuktighetsnivåer
C4 Utomhus i kustområden med måttlig salthalt eller i
simbassänger inomhus
C5–I Utomhus i kustområden med hög salthalt
C5-M
(Vestre Standard)
Utomhus i kustområden med hög salthalt, höga
fuktighetsnivåer och aggressiv atmosfärisk korrosion

Montering och kvalitetskontroll

Det används uteslutande skruvar och fastsättningsmaterial i rostfritt eller syrafast stål. Monteringen sker både manuellt och med hjälp av robotteknik. Före emballering och transport genomförs en grundlig kvalitetskontroll för att säkerställa att produkterna uppfyller våra stränga krav på hantverk och utförande.

Miljövänliga transporter

Före 2025 ska Vestres interntransporter vara helt fria från utsläpp. Vi har redan implementerat den senaste generationen av biodiesel och nästa steg är en fullt eldriven fordonspark. Som ett av de första bolagen i Norge har vi lagt beställning på Tesla Semi, en lastbil med räckvidd på 80 mil.

Det är så vi arbetar mot FN: s hållbarhetsmål

 • God utbildning för alla

  Kunskap överträffar allt

  Läs mer 
 • Hållbar energi för alla

  Vi ger ren energi tillbaka

  Läs mer 
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Alla kan bidra

  Läs mer 
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

  Det är möjligt att driva ett lönsamt industriföretag med produktion i Skandinavien. Det är möjligt att bygga verksamheten på lång sikt och hållbarhet

  Läs mer 
 • Minskad ojämlikhet

  Minskad ojämlikhet ger ökad tillit

  Läs mer 
 • Hållbare städer och samhällen

  Gröna städer är smarta städer

  Läs mer 
 • Hållbar konsumption och produktion

  Vestre Vision Zero

  Läs mer 
 • Bekämpa klimatforändringen

  Vestres fabrik har varit koldioxidneutral sedan 2010.

  Läs mer 
 • Life on Land

  Vestre använder miljöcertifierat trävirke, huvudsakligen skandinaviskt trä från vad som förmodligen är världens mest hållbara skogsbruk

  Läs mer