God utbildning för alla

Kunskap överträffar allt

Sustainability goals:

Ger 3 500 barn i konfliktområden möjlighet att gå i skola varje år

Vi stöder Gyaw Gyaws arbete med att bygga skolor i Myanmar, och vi bidrar till Unicefs arbete med att ge uppemot 3 500 barn i konfliktområden möjlighet att gå i skola varje år. Tillsammans med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo samt Kyrkans nödhjälp håller vi på att utveckla en möbeldesignutbildning i Jeriko. I Skandinavien delar vi ut stipendier till nyutbildade formgivare och samarbetar med lokala yrkesskolor.

Norwegian Church Aid & AHO

I ett innovativt trepartssamarbete utarbetar vi en kursplan med designtänkande för unga människor på ett yrkesutbildningscenter i ockuperade Palestina. För att vinna mot multinationella konkurrenter är innovation av största vikt i den lokala möbelindustrin. Den första gruppen förväntas börja hösten 2020.

https://www.kirkensnodhjelp.no

Det är så vi arbetar mot FN: s hållbarhetsmål

 • God utbildning för alla

  Kunskap överträffar allt

  Läs mer 
 • Hållbar energi för alla

  Vi ger ren energi tillbaka

  Läs mer 
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Alla kan bidra

  Läs mer 
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

  Det är möjligt att driva ett lönsamt industriföretag med produktion i Skandinavien. Det är möjligt att bygga verksamheten på lång sikt och hållbarhet

  Läs mer 
 • Minskad ojämlikhet

  Minskad ojämlikhet ger ökad tillit

  Läs mer 
 • Hållbare städer och samhällen

  Gröna städer är smarta städer

  Läs mer 
 • Hållbar konsumption och produktion

  Vestre Vision Zero

  Läs mer 
 • Bekämpa klimatforändringen

  Vestres fabrik har varit koldioxidneutral sedan 2010.

  Läs mer 
 • Life on Land

  Vestre använder miljöcertifierat trävirke, huvudsakligen skandinaviskt trä från vad som förmodligen är världens mest hållbara skogsbruk

  Läs mer