Hållbare städer och samhällen

Gröna städer är smarta städer

Sustainability goals:

Den goda sociala mötesplatsen

Vestres mål är att bli känd som världens mest hållbara möbelföretag. Samtidigt ser vi att trenderna går i riktning mot mer tätbefolkade städer. Vi måste skapa sociala mötesplatser som gör att människor får bästa möjliga upplevelse i det offentliga rummet, och kan träffas och lära känna varandra.

YSI

Young Sustainable Impact är en rörelse med unga människor som vill göra något för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Teamet har lyckats locka tiotusentals ungdomar till ett intensivt acceleratorprogram, som kulminerar i en investerardag i Oslo, för vilken Vestre är stolt sponsor.

Mål: Bidra till att utveckla en global ungdomsrörelse för att komma närmare de globala målen för hållbar utveckling

Det är så vi arbetar mot FN: s hållbarhetsmål

 • God utbildning för alla

  Kunskap överträffar allt

  Läs mer 
 • Hållbar energi för alla

  Vi ger ren energi tillbaka

  Läs mer 
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Alla kan bidra

  Läs mer 
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

  Gröna städer är smarta städer

  Läs mer 
 • Minskad ojämlikhet

  Minskad ojämlikhet ger ökad tillit

  Läs mer 
 • Hållbare städer och samhällen

  Gröna städer är smarta städer

  Läs mer 
 • Hållbar konsumption och produktion

  Hög kvalitet och lång livslängd

  Läs mer 
 • Bekämpa klimatforändringen

  Dekarbonisering av värdekedjan

  Läs mer 
 • Life on Land

  Spårbarhet och transparens för material

  Läs mer