Minskad ojämlikhet

Minskad ojämlikhet ger ökad tillit

Sustainability goals:

Vestre stöder arbetet med att minska ojämlikheten både inom och mellan länder

På alla marknader där vi är verksamma bidrar vi med trygga arbetsplatser och skatteintäkter. Vi vägrar att leverera fientlig design, till exempel bänkar med taggar som ska hålla samhällets svagaste människor borta från vår gemensamma utomhusmiljö. För att minska hälsoskillnaderna i världen hjälper vi Läkare utan gränser med en operationssal där upp till 700 människor kan behandlas årligen, med särskild inriktning på kvinnors hälsa.

Det är så vi arbetar mot FN: s hållbarhetsmål

 • God utbildning för alla

  Kunskap överträffar allt

  Läs mer 
 • Hållbar energi för alla

  Vi ger ren energi tillbaka

  Läs mer 
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Alla kan bidra

  Läs mer 
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

  Det är möjligt att driva ett lönsamt industriföretag med produktion i Skandinavien. Det är möjligt att bygga verksamheten på lång sikt och hållbarhet

  Läs mer 
 • Minskad ojämlikhet

  Minskad ojämlikhet ger ökad tillit

  Läs mer 
 • Hållbare städer och samhällen

  Gröna städer är smarta städer

  Läs mer 
 • Hållbar konsumption och produktion

  Vestre Vision Zero

  Läs mer 
 • Bekämpa klimatforändringen

  Vestres fabrik har varit koldioxidneutral sedan 2010.

  Läs mer 
 • Life on Land

  Vestre använder miljöcertifierat trävirke, huvudsakligen skandinaviskt trä från vad som förmodligen är världens mest hållbara skogsbruk

  Läs mer