Minskad ojämlikhet

Minskad ojämlikhet ger ökad tillit

Sustainability goals:

Vestre stöder arbetet med att minska ojämlikheten både inom och mellan länder

På alla marknader där vi är verksamma bidrar vi med trygga arbetsplatser och skatteintäkter. Vi vägrar att leverera fientlig design, till exempel bänkar med taggar, som ska hålla de svagaste människorna i samhälletborta från vår gemensamma utomhusmiljö.

Vi tror att transparens är den viktigaste drivkraften för förtroende. Genom att spela med öppna kort möjliggör vi insikt både internt och från samhället i vårt eget företag och värdekedjan genom den norska öppenhetslagen.

Läs mer om den norska öppenhetslagen här.

Det är så vi arbetar mot FN: s hållbarhetsmål

 • God utbildning för alla

  Kunskap överträffar allt

  Läs mer 
 • Hållbar energi för alla

  Vi ger ren energi tillbaka

  Läs mer 
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Alla kan bidra

  Läs mer 
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

  Gröna städer är smarta städer

  Läs mer 
 • Minskad ojämlikhet

  Minskad ojämlikhet ger ökad tillit

  Läs mer 
 • Hållbare städer och samhällen

  Gröna städer är smarta städer

  Läs mer 
 • Hållbar konsumption och produktion

  Hög kvalitet och lång livslängd

  Läs mer 
 • Bekämpa klimatforändringen

  Dekarbonisering av värdekedjan

  Läs mer 
 • Life on Land

  Spårbarhet och transparens för material

  Läs mer