Mindre ulikhet

Mindre ulikhet skaper mer tillit

Bærekraftsmål:

Vestre støtter arbeidet med å redusere ulikhet i og mellom land

I alle markeder der vi er aktivt til stede, bidrar vi med trygge arbeidsplasser og skatteinntekter. Vi nekter å levere fiendtlig design, som for eksempel benker med pigger, laget for å holde de svakeste menneskene i samfunnet borte fra våre felles uterom.

Vi tror at transparens er den viktigste driveren av tillit. Ved å spille med åpne kort muliggjør vi innsyn både internt og fra samfunnet i vår egen bedrift og verdikjeden gjennom åpenhetsloven.

Les mer om åpenhetsloven her.

 • God utdanning

  Kunnskap trumfer alt

  Les mer 
 • Ren energi for alle

  Vi har et mål om å øke total mengde ren energi

  Les mer 
 • Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  Alle kan bidra

  Les mer 
 • Innovasjon og infrastruktur

  Innovasjon for langsiktighet

  Les mer 
 • Mindre ulikhet

  Mindre ulikhet skaper mer tillit

  Les mer 
 • Bærekraftige byer og samfunn

  Grønne byer er smarte byer

  Les mer 
 • Ansvarlig forbruk og produksjon

  Høy kvalitet og lang levetid

  Les mer 
 • Stoppe klimaendringene

  Dekarbonisering av verdikjeden

  Les mer 
 • Liv på land

  Sporbarhet og gjennomsiktighet på materialer

  Les mer