Ren energi for alle

Vi har et mål om å øke total mengde ren energi.

Bærekraftsmål:

Vi skal bli en netto bidragsyter til ren energi

Vestre bruker som industribedrift en betydelig mengde energi fra nettet. Det er derfor viktig for oss å være med på å redusere den byrden det påfører. Dette gjør vi ved å bygge solcelleanlegg på egne fabrikker, og være med på å finansiere ny bygging av fornybar energi med langsiktige kraftkjøpsavtaler (PPA).

 • God utdanning

  Kunnskap trumfer alt

  Les mer 
 • Ren energi for alle

  Vi har et mål om å øke total mengde ren energi

  Les mer 
 • Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  Alle kan bidra

  Les mer 
 • Innovasjon og infrastruktur

  Innovasjon for langsiktighet

  Les mer 
 • Mindre ulikhet

  Mindre ulikhet skaper mer tillit

  Les mer 
 • Bærekraftige byer og samfunn

  Grønne byer er smarte byer

  Les mer 
 • Ansvarlig forbruk og produksjon

  Høy kvalitet og lang levetid

  Les mer 
 • Stoppe klimaendringene

  Dekarbonisering av verdikjeden

  Les mer 
 • Liv på land

  Sporbarhet og gjennomsiktighet på materialer

  Les mer