Ren energi for alle

Vi gir ren energi tilbake

Bærekraftsmål:

Total strømproduksjon

654 382 978 Wh

Effekt nå

3 097 Wh

Produksjon i dag

8 776 Wh

Vi stiller krav om 100% fornybar energi i hele leverandørkjeden vår, og vi skal bli selvforsynte på energi innen 2025. Bare i løpet av 2018 har vi installert over 500 solcellepaneler på fabrikktaket, og vi vil etter hvert kunne levere overskuddsenergi tilbake til kraftnettet.

Vi gir ren energi tilbake

Vestre bruker 100 % fornybar energi i produksjonen. Mesteparten kommer fra ren vannkraft. Innen 2025 skal vi være selvforsynt med fornybar energi fra sol, vind og vann. På solfylte dager produserer fabrikken vår i Torsby allerede nok energi til å holde seg selv i gang. Slik bidrar vi til å øke fornybar-andelen i verden.

 • God utdanning

  Kunnskap trumfer alt

  Les mer 
 • Ren energi for alle

  Vi gir ren energi tilbake

  Les mer 
 • Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  Alle kan bidra

  Les mer 
 • Innovasjon og infrastruktur

  Det er mulig å drive en lønnsom industribedrift med produksjon i Skandinavia. Det er mulig å bygge virksomheten på langsiktighet og bærekraft

  Les mer 
 • Mindre ulikhet

  Mindre ulikhet skaper mer tillit

  Les mer 
 • Bærekraftige byer og samfunn

  Grønne byer er smarte byer

  Les mer 
 • Ansvarlig forbruk og produksjon

  Vestre Vision Zero

  Les mer 
 • Stoppe klimaendringene

  For ni år siden ble vi den første klimanøytrale utemøbelprodusenten i verden, og vi har satt oss et mål om null utslipp av klimagasser

  Les mer 
 • Liv på land

  Vestre benytter miljøsertifisert treverk, hovedsakelig skandinavisk tømmer fra det som sannsynligvis er verdens mest bærekraftige skogbruk

  Les mer