Mindre ulikhet

Mindre ulikhet skaper mer tillit

Bærekraftsmål:

Vestre støtter arbeidet med å redusere ulikhet i og mellom land

I alle markeder der vi er aktivt til stede, bidrar vi med trygge arbeidsplasser og skatteinntekter. Vi nekter å levere fiendtlig design, som for eksempel benker med pigger, laget for å holde de svakeste menneskene i samfunnet borte fra våre felles uterom.

For å redusere helseforskjellene i verden støtter vi Leger Uten Grenser med en operasjonsstue som kan behandle opptil 700 mennesker i året, spesielt rettet mot kvinnehelse.

 • God utdanning

  Kunnskap trumfer alt

  Les mer 
 • Ren energi for alle

  Vi gir ren energi tilbake

  Les mer 
 • Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  Alle kan bidra

  Les mer 
 • Innovasjon og infrastruktur

  Det er mulig å drive en lønnsom industribedrift med produksjon i Skandinavia. Det er mulig å bygge virksomheten på langsiktighet og bærekraft

  Les mer 
 • Mindre ulikhet

  Mindre ulikhet skaper mer tillit

  Les mer 
 • Bærekraftige byer og samfunn

  Grønne byer er smarte byer

  Les mer 
 • Ansvarlig forbruk og produksjon

  Vestre Vision Zero

  Les mer 
 • Stoppe klimaendringene

  For ni år siden ble vi den første klimanøytrale utemøbelprodusenten i verden, og vi har satt oss et mål om null utslipp av klimagasser

  Les mer 
 • Liv på land

  Vestre benytter miljøsertifisert treverk, hovedsakelig skandinavisk tømmer fra det som sannsynligvis er verdens mest bærekraftige skogbruk

  Les mer