Hållbar energi för alla

Vi ger ren energi tillbaka

Sustainability goals:

Vi skapa vara en nettobidragsgivare till ren energi

Som industriföretag använder Vestre en betydande mängd energi från elnätet. Det är därför viktigt för oss att bidra till att minska den börda det medför. Det gör vi genom att bygga solcellssystem på våra egna fabriker, och hjälpa till att finansiera nybyggnation av förnybar energi med långsiktiga kraftköpsavtal (PPA).

Det är så vi arbetar mot FN: s hållbarhetsmål

 • God utbildning för alla

  Kunskap överträffar allt

  Läs mer 
 • Hållbar energi för alla

  Vi ger ren energi tillbaka

  Läs mer 
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Alla kan bidra

  Läs mer 
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

  Gröna städer är smarta städer

  Läs mer 
 • Minskad ojämlikhet

  Minskad ojämlikhet ger ökad tillit

  Läs mer 
 • Hållbare städer och samhällen

  Gröna städer är smarta städer

  Läs mer 
 • Hållbar konsumption och produktion

  Hög kvalitet och lång livslängd

  Läs mer 
 • Bekämpa klimatforändringen

  Dekarbonisering av värdekedjan

  Läs mer 
 • Life on Land

  Spårbarhet och transparens för material

  Läs mer