Hållbare städer och samhällen

Gröna städer är smarta städer

Sustainability goals:

Gröna städer är smarta städer

Städer står för omkring 75 procent av alla växthusgasutsläpp. Tillsammans med bland andra Young Sustainable Impact (YSI) utforskar vi hur storstäder kan bli mer energieffektiva med hjälp av nya mobilitetslösningar, återanvändning av ytvatten samt mer attraktiva utomhusmiljöer. Vi erbjuder avfallsbehållare som själva säger till när de behöver tömmas, och vi tar hela tiden fram fler produkter med laddningsmöjligheter och trådlöst internet. Samtidigt anser vi att smarta städer även måste ha platser som är helt fria från teknik – platser där vi kan koppla av, lägga undan mobilen, njuta av ren luft och bara finnas till.

YSI

Young Sustainable Impact är en rörelse med unga människor som vill göra något för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Teamet har lyckats locka tiotusentals ungdomar till ett intensivt acceleratorprogram, som kulminerar i en investerardag i Oslo, för vilken Vestre är stolt sponsor.

Mål: Bidra till att utveckla en global ungdomsrörelse för att komma närmare de globala målen för hållbar utveckling

Det är så vi arbetar mot FN: s hållbarhetsmål

 • God utbildning för alla

  Kunskap överträffar allt

  Läs mer 
 • Hållbar energi för alla

  Vi ger ren energi tillbaka

  Läs mer 
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Alla kan bidra

  Läs mer 
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

  Det är möjligt att driva ett lönsamt industriföretag med produktion i Skandinavien. Det är möjligt att bygga verksamheten på lång sikt och hållbarhet

  Läs mer 
 • Minskad ojämlikhet

  Minskad ojämlikhet ger ökad tillit

  Läs mer 
 • Hållbare städer och samhällen

  Gröna städer är smarta städer

  Läs mer 
 • Hållbar konsumption och produktion

  Vestre Vision Zero

  Läs mer 
 • Bekämpa klimatforändringen

  Vestres fabrik har varit koldioxidneutral sedan 2010.

  Läs mer 
 • Life on Land

  Vestre använder miljöcertifierat trävirke, huvudsakligen skandinaviskt trä från vad som förmodligen är världens mest hållbara skogsbruk

  Läs mer