Materialer og produksjon

Innovasjon for langsiktighet

Bærekraftsmål:

«Å tenke stort og nytt har ligget i DNAet til bedriften siden etableringen i 1947. Nå har vi syv tiår bak oss som industribedrift, vi har fortsatt all vår produksjon i Norge og Sverige, og vi har mer ambisiøse fremtidsmål enn noen gang.»

Materialer og produksjon

Vestre vurderer materialer ut ifra kvalitet- og miljøhensyn. De må kunne tåle å stå ute i flere tiår, og ha så lav påvirkning på miljøet som mulig.

Høykvalitets nordisk stål og aluminium

Vestre benytter nordisk stål og aluminium av høy kvalitet som er mest mulig kortreist. Den globale stålindustrien er ansvarlig for 7 % av verdens klimagassutslipp. Klimagassutslippene fra stålproduksjon i de nordiske landene ligger på mer enn 20 % under gjennomsnittet. Dette er mulig takket være moderne produksjonsanlegg og bruk av en høy andel fornybar energi i produksjonen. Møbler fra Vestre har en solid konstruksjon som tåler omfattende slitasje og bruk i mange år fremover. Stålet vi benytter, har en tykkelse på mellom 3 og 16 mm (1/8 og 5/8 tomme). Stålplater og rør skjæres til ved hjelp av avanserte lasermaskiner med høy presisjon som minimerer ressursforbruket. Sveising utføres både manuelt og ved hjelp av automatiserte roboter. Alle komponenter bearbeides og monteres med tanke på å oppnå optimal styrke og holdbarhet.

Vi bruker Hydro CIRCAL som består av minimum 75 % resirkulert aluminium fra post-forbruker avfall. Dette er det høyeste innholdet resirkulert materiale på markedet, noe som gir drastisk lavere energibruk, samtidig som produktet har høy kvalitet og levetid.

Bærekraftig treverk

Til våre møbler bruker vi FSC® sertifisert furu av høy kvalitet fra Norge og Sverige (Pinus Sylvestris). På grunn av det kjølige klimaet vokser trærne langsomt. Vestres trevirke er impregnert med naturlig linolje, som gir varig beskyttelse mot råte og så godt som vedlikeholdsfri bruk. Etter en tid utendørs utvikler overflaten en grå patina. (FSC®-C153905)

Varmforsinkning gir rustfrie produkter

Vestres standard, selv-helende sink

Dersom overflaten skades, reparerer varmforsinkede produkter seg selv ved at sinken trekker seg sammen og danner et nytt belegg i det skadde området. Dette kalles katodisk beskyttelse.

Internasjonal standard, lakkert stål

Når den lakkerte overflaten skades, vil stålet ruste og rusten vil spre seg under lakken. Da vil bobler som man ofte ser på eldre biler oppstå og til slutt sprekke slik at rusten blir synlig.

De fleste stålkomponenter som Vestre benytter, er varmforsinket i et bad med flytende sink ved 450 °C / 840 °F. Badet varmes utelukkende opp av fornybar energi, noe som betyr nullutslipp av skadelige klimagasser. Denne prosessen gir en rustfri legering (80–120 μ, mu-metall) som gjør at produkter fra Vestre kan stå ute i flere tiår. Rundt 2–4 μ av legeringen går tapt det første året som følge av bruk og klimapåkjenninger, deretter 1–2 μ per år. Det garanterer en levetid på minst 30–40 år utendørs. Stål som pulverlakkeres etter varmforsinkning, har enda lengre levetid ettersom pulverlakken beskytter sinken. Varmforsinkning er en metode som ble patentert av den franske ingeniøren Sorel i 1837, og utføres i dag i henhold til de strenge miljøkravene i ISO 1461. Sink (Zn) er et viktig fornybart byggemateriale som forekommer naturlig i stein, vann og mennesker.

Pulverlakk utviklet for Nordsjøen

Før Vestres produkter pulverlakkeres, gjennomgår de omfattende rengjøring og forbehandling i flere faser. Denne prosessen foregår i flere nedsenkningsbeholdere som består av avfetting, renset vann og aktivatorer. Pulverlakken inneholder ikke løsemidler og påføres elektrostatisk ved hjelp av sofistikerte dyser. Pulveret smeltes deretter i en automatisk herdeovn som gir produktet dets endelige utseende. Prosessen ble utviklet for den norske offshoreindustrien for å gi en svært høy finish som oppfyller de strenge kravene til korrosjonsklasse C5 (kystområder med høy saltholdighet).

LT = Levetid i år
LZn = Antatt levetid for sinkbelegg i aktuelt miljø
LM = Antatt levetid for lakkbelegg i aktuelt miljø dersom det er påført direkte på stål

K = miljøavhengig synergifaktor som settes til:
1.5: ved eksponering i miljøklasse C5
1.6 – 2.0: ved eksponering i miljøklasse C3 – C4
2.1 – 2.3: ved eksponering i miljøklasse C2

Eksempel: en produktoverflate behandlet med Vestres duplex-teknologi og utsatt for eksponering i miljøklasse C5 vil ha en levetid på over 80 år*: * (=1,5*(40 år + 15 år)

Vestres unike overflatebehandling består av varmforsinkning og pulverlakkering. Denne prosessen sikrer en betydelig lengre levetid enn det som oppnås med separate systemer.

Formel for beregning av levetid:

LT = K(LZN + LM)

Korrosjonsklasse
(EN ISO 12944)
Eksempler
C1 Oppvarmede bygninger
C2 Utendørs i innlandsklima eller i lagerbygg hvor det kan forekomme kondens
C3 Utendørs i kystklima med lite saltinnhold eller innendørs i produksjonslokaler med høy fuktighet
C4 Utendørs i kystklima med moderat saltinnhold eller innendørs i svømmebasseng
C5–I Utendørs i kystklima med høyt saltinnhold
C5-M
(Vestre Standard)
Utendørs i kystklima med høyt saltinnhold, høy fuktighet og aggressiv atmosfærisk korrosjon

Montering og kvalitetskontroll

Det benyttes hovedsakelig skruer og festemateriell i rustfritt eller syrefast stål. Monteringen skjer både manuelt og ved bruk av robotteknologi. Før emballering og transport gjennomføres en grundig kvalitetskontroll for å sikre at produktene tilfredsstiller våre strenge krav til håndverk og utførelse.

Miljøvennlig transport

Vestre jobber i tråd med vår Science Based Targets-initiativgodkjente avkarboniseringsplan for å sikre miljøvennlig transport. Med mål om nullutslippstransport på lang sikt, har vi gjennomført noen utslippsreduserende verdikjedeintervensjoner på kort sikt:

• Byttet til HVO-diesel på all oppstrømstransport med Jan Olaf Olsen Transport siden september
• Byttet til en lastebil drevet med biogass med DHL mellom The Plus og deres distribusjonssenter i Oslo fra første desember
• Etablert en policy om minimum 30 % bærekraftig luftfartsdrivstoff (SAF) på all lufttransport med DHL Express

 • God utdanning

  Kunnskap trumfer alt

  Les mer 
 • Ren energi for alle

  Vi har et mål om å øke total mengde ren energi

  Les mer 
 • Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  Alle kan bidra

  Les mer 
 • Innovasjon og infrastruktur

  Innovasjon for langsiktighet

  Les mer 
 • Mindre ulikhet

  Mindre ulikhet skaper mer tillit

  Les mer 
 • Bærekraftige byer og samfunn

  Grønne byer er smarte byer

  Les mer 
 • Ansvarlig forbruk og produksjon

  Høy kvalitet og lang levetid

  Les mer 
 • Stoppe klimaendringene

  Dekarbonisering av verdikjeden

  Les mer 
 • Liv på land

  Sporbarhet og gjennomsiktighet på materialer

  Les mer