Vestre Journal nr.1

På Vestre anser vi att var och en av oss kan rädda världen. Lite grann. Det är en tanke som motiverar oss, och ett rättesnöre som vägleder oss. För bakom allt vi gör – varje bänk vi tillverkar och varje mötesplats vi skapar – ligger några orubbliga principer. Vi ska vara en positiv drivkraft, för både människor och miljö.

Katalogen för 2024 är designad av den prisbelönta designbyrån Heydays och tryckt av RKGrafisk, ett av Europas mest miljövänliga tryckerier. Företaget är Svanenmärkt och använder FSC®-certifierat tryckpapper.

Download
Journal förfrågan (printet)

Journal förfrågan (printad)

Tack! Din katalog kommer snart att vara på väg till dig.

Prova vårt nyhetsbrev och delta i utlottningen av en APRIL GO-sittgrupp (värde 16 800 kr).
Newsletter banner 1

Prova vårt nyhetsbrev. Vinn möbler.

Alla prenumeranter, nya som gamla, deltar i utlottningen av ett bord och två stolar från APRIL GO-serien (värde 16 800 kr).

Tack!